Legevakt: 116117 Akutt hjelp: 113 Send e-post

Ventetid

Når du kjem på legevakta kan det vere du må vente. Dette er fordi det kan vere stor trafikk på legevakta og alle henvendelser blir derfor vurdert og prioritert. Om du må vente, er dette på grunn av at andre treng hjelp raskare og kanskje er i livsfare. Alle skal få best mogleg profesjonell hjelp for sine problemer, men du vil oppleve ulik ventetid avhengig av helseproblemets hastegrad.

Me gjer ei tid for oppmøte, men denne kan bli forsinka ettersom legen kan bli kalt ut til akutte hendelsar.

Me ber om forståelse for dette!