Legevakt: 116117 Akutt hjelp: 113 Send e-post

Samarbeide

Når du ringer legevaktstelefonen vil du få snakke med kvalifisert helsepersonell som vil innhente informasjon om deg. Denne informasjonen avgjer om du får snakke med lege, vert sett opp til time på legevakt, får rådgiving eller om det er så alvorleg at me må kalle ut ambulanse. Desse opplysningane er svært viktige for å gjere rette vurderingar. Dei som svarar på telefon har høve til å rådføre seg med lege og AMK dersom detter er naudsynt.

logo1

Aurland kommune – www.aurland.kommune.no

Folketall 1.1.2016 – 1780

logo2

Årdal Kommune – www.ardal.kommune.no

Folketall 1.1.2016 – 5365

logo3

Sogndal kommune – www.sogndal.kommune.no

Folketall 1.10.2016 – 7925

logo4

Leikanger kommune – www.leikanger.kommune.no

Folketall 1.1.2016 – 2268

logo5

Luster kommune – www.luster.kommune.no

Folketall 1.1.2016 – 5093

logo6

Lærdal kommune – www.laerdal.kommune.no

Folketall 1.1.2016 – 2172

logo7

Vik kommune – www.vik.kommune.no

Folketall 1.1.2016 – 2706

helseforde

Helseføretaket Helse Førde HF – www.helse-forde.no

Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane. Føretaket er organisert i tverrgåande klinikkar og har helseinstitusjonar med om lag 2200 tilsette over heile fylket.

New international emergency number: +47116117