Legevakt: 116117 Akutt hjelp: 113 Send e-post

Legekontora i Indre Sogn

 

Sogndal legekontor

Åpningstid kl 08.30-15.00 (8:30 – 14:00 (15. mai – 14. september)

Telefonnr: 57 62 97 00

Adresse: Gravensteinsgata 17, 6856 Sogndal

Nettside: http://www.sogndal.kommune.no/fastlege.158436.1565o1.los.html

Telefonnr legevakt: 57 67 15 00

 

Leikanger legekontor

Åpningstid kl 08.00-15.45  ((1. mai-14. september: 08.00-15.00))

Telefonnummer: 57 65 56 66

Adresse: Ohnstadhaugen 17, 6863 Leikanger

Nettside: http://www.leikanger.kommune.no/fastlegelegeteneste.4818490-164200.html

Telefonnr legevakt: 57 65  56 69

 

Årdal legekontor

Åpningstid kl 08.00-14.30

Telefonnummer: 57 66 53 90

Adresse: Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Nettside: http://www.ardal.kommune.no/legekontora.4786484-158129.html

 

Lærdal helsesenter

Åpningstid kl 08.00- 15.30

Telefonnummer: 57 66 95 00

Adresse: Øyraplassen 8, 6887 Lærdal

Nettside: http://www.laerdal.kommune.no/laerdal-helsesenter.162250.no.html

Telefonnr legevakt: 57 66 11 13

 

Mogens Vasegård

Telefonnr: 57 66 85 00  

Adresse: Øyraplassen 6, 6887 Lærdal

 

Luster helsesenter

Åpningstid kl 08.00- 14.30

Telefonnummer: 57 68 56 00

Adresse: Øyagata 7A, 6868 Gaupne

Nettside: http://www.lusterlegekontor.no/

Telefonnr legevakt: 57 68 15 55

 

Vik legekontor

Åpningstid kl 08.00- 16.00 (16.sept – 30.apr)
                          08.00 – 1500 (2.mai – 15.sept)

Telefonnummer: 57 69 87 00

Adresse: Kommunehuset, 6893 Vik i Sogn

Nettside: http://www.vik.kommune.no/legekontoret.4870252-162923.html

Telefonnr legevakt: 57 69 87 02

 

 

Aurland legekontor

Åpningstid kl 08.30 – 11.00 og 13.00 – 1500 (Mandag og Tysdag)
                          09.30 – 11.00 og 13.00 – 15.00 (Onsdag)
                          08.30 – 11.00 og 13.00 – 15.00 (Torsdag og Fredag)

Telefonnummer: 57 63 29 99

Adresse: Fjordsenteret 1. høgd, 5745 Aurland

Nettside: http://www.aurland.kommune.no/legekontoret-i-aurland.4839508-161783.html

Telefonnr legevakt: 57 63 20 00

 

 

Når legekontora er stengd kontaktar ein legevaktsentralen på tlf: 116117. Legevakta er for oppståtte situasjoner som ikkje kan vente til neste virkedag. Ved akutte og livstruande situasjonar ring 113.