Dokument og aktivitetar

I prosjektfasen vil det på denne sida ligge ulike dokument om og frå prosjektet. Dei blir lagt inn fortløpande.

Prosjektdokument

Arbeidsliste 24.07.14

Arbeidsliste 14.07.14

Nytt om prosjektet Sogn LMS 10.07.14 – leiar er tilsett

Nytt om prosjektet Sogn LMS – 19.06.14

Statusrapport 13.06.14

Presentasjon 09.05.14

Milepælsplan Sogn LMS praktisk

AKSJONSPUNKTLISTE (3)

Nytt om prosjektet Sogn LMS – 29.04.14

Framdrift arealplan Lærdal sjukehus

Risikovurdering, oppdatert – 25.03.14

Nytt om prosjektet Sogn LMS – 17.03.14

Nytt om prosjektet Sogn LMS – 12.02.14

Prosjektplan for hovudprosjekt Sogn LMS

Nytt om prosjektet Sogn LMS – 27.01.14

Nytt om prosjektet Sogn LMS – 20.12.13

Kronikk – kvifor lokalmedisinsk senter 09.12.13

Sogn LMS – mal for saksutgreiing 22.11.13

Sogn LMS-forprosjektrapport-22.11.13

Nytt om prosjektet Sogn LMS – 27.09.13

Plan for interkommunal legevakt – februar 2013

Særavtale ø-hjelp kommunar i Sogn – 17.10.13

Prosjekt Sogn LMS – føresetnader for ein drifts- og leigeavtale – 18.10.13

Rapport fra forstudien 2011-2012Sluttrapport Forstudie Sogn LMS

Prosjektplan forprosjektet 2012-2013 Prosjektplan for Forprosjektet Sogn LMS 2012-2013

Plan for interkommunal legevakt som del av Sogn LMS. Plan for Interkommunal LEGEVAKT Sogn LMS feb2013_2

Oversikt over alle som deltar i Forprosjektets ulike grupper

Referat frå møte i prosjektet

Styringsgruppa

Sogn LMS – referat frå møte i styringsgruppa 13 06 14

Sogn LMS – referat frå møte i styringsgruppa 04 04 14

Sogn LMS – referat frå møte i styringsgruppa 31.01.14

Sogn LMS – referat frå møte i SG 08 11 13

REFERAT Styringsgruppen 15mai2013_

REFERAT Styringsgruppen 17april2013a>

REFERAT Styringsgruppen 11februar2013

Referat fra styringsgruppemøte 20desember2012off.

Prosjektgruppa

 Sogn lokalmedisinske senter – referat frå møte i prosjektgruppa 12.09.14

Sogn lokalmedisinske senter – referat frå møte i prosjektgruppa 09.05.14

Sogn lokalmedisnske senter – referat frå møte i prosjektgruppa 07.03.14

Referat frå møte i prosjektgruppa til Sogn LMS 1nov13

REFERAT Fellesmøte Prosjektgruppen og Delprosjekt1 – 15mai2013

REFERAT Prosjektgruppen 8april2013

REFERAT Prosjektgruppen 29jan2013

Delprosjekta

ReferatLegevaktgruppen4okt2012

ReferatLegevaktgruppen20nov1012

Referat Delprosjekt1-ØH-gruppen5mars2013

Referat Delprosjekt1-ØH-gruppen5mars20134april2013

Referat Delprosjekt 2 og 3 – 12mars2013

Referat Delprosjekt 2 og 3 – 3april2013

Referat Delprosjekt 2 og 3 – 12juni2013

Møte 25 Oktober på Lærdal sykehus med Helsedirektoratet

 Arrangement

Oppsummering frå legemøte den 21.november

Sogn LMS referat legemøte ÅLA 7nov13

Invitasjon Seminar 18jan13SognLMS

Føredrag

Alf Olsen Rådmann Lærdal

Jon Bolstad Adm.dir Helse Førde

Margun Thue Lærdal

Erik Vikane Helse Vest

Presentasjon i kommunestyra

 Frå media

NRK Sogn og Fjordane -

Frå seminar Sogn LMS 18. januar 2013 – http://www.nrk.no/sognogfjordane/mote-om-lokalmedisinsk-senter-1.10878430

Oppstart av forprosjektet – 12.okt 2012 http://www.nrk.no/sognogfjordane/1.8355776

Samhandlingreforma okt.2010- http://www.nrk.no/sognogfjordane/samhandlingsreforma-funger-1.8362758

Frå Sogn avis -