Lenker

Innen helse- og omsorg er det mange nettsider med mye informasjon og kjelder. Her er det lagt inn noko av det som kan vere relevant i forhold til prosjektet Sogn lokalmedisinske senter

Samhandlingsreformen – Regjeringa si side om samhandlingreforma

Lokalmedisinske senter – kva vil det vere

Magasinet God Helse – Gode liv

Helse Førde

Samhandlingsidene

Samhandlingsbarometeret

Helse Vest

Helsedirektoratet

Aktuelle publikasjoner frå Helsedirektoratet

Sidene om det nye nødnettet

KS – K0mmunenes Sentralforbund – om samhandlingsreforma

Norsk Helsenett – den elektroniske samhandlingsarenaen for helse- og omsorgssektoren i Norge.

Helsebiblioteket

Om Pasientforløp

Helsenoreg.no  – den offentlege helseportalen i Norge

Sogn Regionråd