Kontakt

Sogn Lokalmedisinske senter er i prosjektfasen og arbeidar med å utvikle tenester og innhald. Etablering av dei ulike tenestene vil skje etappevis.

I prosjektfasene har Lærdal kommune eit særskilt ansvar for gjennomføring.  Styringsgruppa består av administrative leiarar i kommunane og er leia av rådmannen i Lærdal.  Prosjektleiar er tilsett i Helse Førde.

Alle kommunane i Sogn, med unntak av Balestrand, er med i prosjektet, anten heile eller delar av det.

 

Alf Olsen jr, leiar i styringsgruppa
tlf 975 39 292
Epost alf.olsen@laerdal.kommune.no

Vidar Roseth, medlem av styringsgruppa
tlf 916 09 261
Epost vidar.roseth@helse-forde.no

Margun Thue, prosjektleiar
tlf 970 80 244
Epost margun.thue@laerdal.kommune.no

Frode Myklebust, prosjektmedarbeidar/ kommuneoverlege
tlf  57 66 95 00
Epost frode.Myklebust@laerdal.kommune.no

Vivian Kvam, dagleg leiar Sogn LMS
tlf 906 93 451
Epost vivian.kvam@laerdal.kommune.no