Deltakarar

Sogn Lokalmedisinske senter – Sogn LMS – er eit samarbeidsprosjekt mellom sju kommunar i Indre Sogn. Alle kommunane er i utgangspunktet med i samarbeidet, men Luster og Sogndal har ikkje delteke i utgreiinga av interkommunale funksjonar lokalisert til Lærdal sjukehus i forprosjektet.

Desse kommunane er med i prosjektet Sogn LMS

Aurland_komm.svgAurland kommune www.aurland.kommune.no
Folketall 1.1.2014 – 1715
Ardal_komm.svgÅrdal Kommunewww.ardal.kommune.no
Folketall 1.1.2014 – 5496
Sogndal_komm.svgSogndal kommunewww.sogndal.kommune.no
Folketall 1.1.2014 – 7623
Leikanger_komm.svgLeikanger kommunewww.leikanger.kommune.no
Folketall 1.1.2014 – 2268
Luster_komm.svgLuster kommunewww.luster.kommune.no
Folketall 1.1.2014 – 5089
Lærdal_komm.svgLærdal kommune www.laerdal.kommune.no
Folketall 1.1.2014 – 2174
Vik_komm.svgVik kommune www.vik.kommune.no
Folketall 1.1.2014 – 2688

logo_helse_fordeHelseføretaket Helse Førde HFwww.helse-forde.no

Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane. Føretaket er organisert i tverrgåande klinikkar og har helseinstitusjonar med om lag 2200 tilsette over heile fylket.