Ny heimeside

Me skal oppgradere og delevis lage ei ny heimeside til Sogn Lokalmedisinske Senter. Den heimesida som me har hatt har vore tilpassa prosjektperioden, og me ønskjer difor å gjere ein del endringar. Dette gjeld både i høve oppsett og innhald. Det skal føre fram til ei heimeside som er betre tilpassa ein driftssituasjon. Til den nye heimeside er på plass, vil det ikkje verte publisert nyhende mm på denne sida. Dersom det er spørsmål de ønskjer svar på kan de ta kontakt via e – post.